Ochrana člověka za mimořádných událostí – praktická cvičení

  30.6.2015
Formou praktického cvičení si žáci osvojili problematiku samostatného rozhodování v obtížných situacích.

29. června 2015 proběhl projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí, kde je cílem rozvíjet u žáků význam prevence rizik, posilovat odpovědnost žáků, rozpoznat varování před nebezpečím, poskytnout první pomoc, vše aplikovat na místa, kde se žák pohybuje. Každý ročník měl jiné téma a společně s učiteli žáci samostatně nebo ve skupinách pracovali. Ve třídách vyhledávali informace na internetu, aby se dobře dokázali orientovat v terénu, určili světové strany a znali dopravní značky v okolí školy. Proběhl nácvik první pomoci ve třídě i v terénu, seznámení s umístěním hasicích přístrojů ve škole. Diskutovalo se o živelných pohromách a hrozbě terorismu. Nechyběly různé zážitky dětí, které se snažily zdramatizovat, ale naslouchaly i druhým a komunikovaly s učitelem. Výuka k poznávání v terénu byla zaměřena na blízké okolí - do Ždírce, na Staré Ransko, na Řeku, kam se jednotlivé třídy vypravily.  

    Mgr. Monika Henychová