Ochrana člověka za mimořádných událostí

  28.6.2013

Ochrana člověka za mimořádných událostí

 27. června proběhla ve všech třídách Ochrana člověka za mimořádných událostí. Každá třída měla nachystaný svůj program. Žáci si hravou formou připomněli chování na pozemní komunikaci, živelné pohromy – povodně a požáry, a hlavně správné chování při těchto situacích. Nezapomnělo se ani na všechna důležitá telefonní čísla našeho IZS. Protože se blíží prázdniny, všem se hodilo zopakovat správné chování a vybavení při jízdě na kole, bezpečnost při koupání, jak se chovat v přírodě při rozdělávání ohně, jak ošetřit odřeninu, zapité klíště, případně uštknutí. Vše, co po celý rok nacvičovali ve třídách nebo slyšeli teoreticky od vyučujících, si mohli vyzkoušet v praxi.

Ing. Ivana Tomková, Mgr. Monika Henychová, foto Mgr. Klára Vencelová

 

Ochrana člověka za mimořádných událostí Ochrana člověka za mimořádných událostí 

                         Ochrana člověka za mimořádných událostí