Ochrana člověka za mimořádných událostí - 28. června 2012

  28.6.2012
28. června 2012 proběhla závěrečná část celoročního projektu pod názvem Ochrana člověka při mimořádných událostech.

28. června 2012 proběhla závěrečná část celoročního projektu pod názvem Ochrana člověka při mimořádných událostech. Děti se dozvěděly, jak se chovat při povodni, požáru, autonehodě, jaká telefonní čísla volat, kam se obrátit. Dnes při závěrečném cvičení si ověřily svoje poznatky v přírodě. Každá třída měla svůj program podle celoročního plánu. Žákům devátého ročníku zbyl čas i na jiné aktivity!

Ing. Ivana Tomková

ochrana člověka za mimořádných událostí ochrana člověka za mimořádných událostí

ochrana člověka za mimořádných událostí ochrana člověka za mimořádných událostí