Ochrana člověka za mimořádné situace - projektový den 1. stupeň

  16.6.2022
Ve středu 15. června proběhl na naší škole každoroční projektový den „Ochrana člověka za mimořádných událostí“...

Ve středu 15. června proběhl na naší škole každoroční projektový den „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Žáci 1., 3. a 4. ročníku se v rámci svého tématu vydali na rybník Řeka, aby se cestou naučili orientovat v obci a jejím okolí, vyzkoušeli si orientaci v přírodě a odhad vzdálenosti, natrénovali orientaci v terénu pomocí mapy a buzoly a našli v přírodě znaky, podle kterých můžou určit světové strany. Děti 2. ročníku zůstaly se svým tématem a sádrou a berlemi vyzdobeným spolužákem uvnitř školy. Formou scének, skupinové práce i praktickými cvičeními probraly možnosti nebezpečí doma i venku a způsob, jak v takových případech reagovat. Kombinaci programu ve škole i mimo školu si pro svoje téma o poskytování první pomoci v rizikových situacích vybrali naši páťáci. I oni během dne získali spoustu cenných informací, jak si bezpečně užít nadcházející prázdniny.

             Za 1. stupeň ZŠ Krucemburk Mgr. Hana Štědronská