Ocenění za výborné výsledky v Národním testování

  26.2.2024
I v letošním školním roce se naši žáci z devátého ročníku zúčastnili Národního testování, které připravila společnost SCIO...

I v letošním školním roce se naši žáci z devátého ročníku zúčastnili Národního testování, které připravila společnost SCIO. Žáci si ověřili svoje znalosti a dovednosti z matematiky, z českého a anglického jazyka a z obecně studijních předpokladů. Každý z testovaných žáků obdržel v měsíci lednu individuální zprávu, ve které jsou detailně popsané testované oblasti s jejich individuálním výsledkem a jeho srovnání s ostatními testovanými žáky. V tomto školním roce se testování zúčastnilo cca 21 000 žáků. Výsledky mohly žákům a jejich rodičům pomoci v rozhodování o volbě střední školy.

V silné konkurenci žáků devátých tříd a víceletých gymnázií Tereza Valecká získala ocenění za výborný výsledek v testování obecně studijních předpokladů.
Tereze gratulujeme a všem žákům devátého ročníku přejeme, aby úspěšně zvládli přijímací zkoušky, které je čekají.

Mgr. Miloslava Baumgärtnerová

Banner odkazující na stránku s potvrzením: 

Ocenění společnosti Scio