Netradiční hodiny anglického jazyka ve školním roce 2023/2024

  3.10.2023
Jednou za měsíc se naši žáci setkají při hodinách anglického jazyka s rodilou mluvčí Béatrice Na Champassak...

Jednou za měsíc se naši žáci setkají při hodinách anglického jazyka s rodilou mluvčí Béatrice Na Champassak. Aby se člověk naučil cizí jazyk, je nutné, aby jím mluvil. Možnost jazyk ve škole aktivně používat je pro žáky určitě přínosem. V hodinách žáci diskutují na běžná témata: prázdniny, rodina, svátky, anglicky mluvící země, volný čas, Londýn.

Mgr. Alena Bencová, Ing. Ivana Tomková, Mgr. Jana Vašíčková