12.10.2018
Netradiční hodiny anglického jazyka budou probíhat na naší škole jednou za měsíc...

Netradiční hodiny anglického jazyka budou probíhat na naší škole jednou za měsíc. Budeme se setkávat s rodilým mluvčím Mickem z Velké Británie. Mick se bude věnovat konverzaci na běžná témata, jako je rodina, historie UK, hudba, zájmy, volný čas. Naši žáci budou mít možnost zlepšit nejen svůj mluvený projev, ale i poznat kulturní a jazykové odlišnosti.

Mgr. Alena Bencová, Ing. Ivana Tomková