Návštěva Úřadu městyse Krucemburk - 6. 2. 2017

  7.2.2017
Nejdříve jsme si prohlédli obrazy v galerii Jana Zrzavého, přešli do obřadní síně, kde se konají svatby...

Nejdříve jsme si prohlédli obrazy v galerii Jana Zrzavého, přešli do obřadní síně, kde se konají svatby, vítání občánků i slavnostní rozloučení se žáky devátého ročníku a ukázali si matriku – místo evidence obyvatel. Ve velké  zasedací místnosti nám pan starosta Kohout vysvětlil význam a fungování obecního úřadu, ukázal znak městyse, zmínil zakladatele obce – Mikuláše Střelu, zodpověděl naše dotazy a paní Soukupová předala informační materiály o Krucemburku a pobavila nás zajímavou skládankou o historii obce.
Cestou zpět do školy jsme si u zdi místního kostela prohlédli pomník a náhrobní kámen malíře Jana Zrzavého.
Při hodinách výchovy k občanství žáci na základě získaných informací a obrazových propagačních materiálů vypracují prezentaci na téma “Moje obec“.
Děkuji pracovníkům úřadu za milé a vstřícné přijetí a těším se na další spolupráci.

Mgr. Monika Chmelařová