Návštěva Úřadu městyse Krucemburk

  4.2.2016
V rámci tematického celku Naše obec ve výchově k občanství se žáci šesté třídy seznamují s pojmy obecní zastupitelstvo a rada ...

V rámci tematického celku Naše obec ve výchově k občanství se žáci šesté třídy seznamují s pojmy obecní zastupitelstvo a rada, odbory obecního úřadu, s funkcemi starosta a místostarosta i významem obce pro život občanů. Každoročně šesťáci poznávají v praxi svůj úřad při exkurzi na Úřad městyse Krucemburk. Uvádím některá jejich zjištění a úsměvné výroky.
V infocentru nacházejí turisté zajímavé informace o obci i okolí.
Galerie Jana Zrzavého je moc krásná. Tam je obrazů!!!
Na matrice se zapíše narozené malé dítě i ten, kdo umře.
Ve velkém sále zasedá zastupitelstvo obce. Můžu přijít i já, až budu dospělý.
V malém sále se schází rada obce i pan starosta.
V obřadní síni se rozloučím se školou a pak se tam i vdám.              

Mgr. Monika Chmelařová