Návštěva knihovny J. M. Sychry ve Žďáru nad Sázavou

  21.3.2016
V pondělí 14. 3. 2016 navštívili žáci 3. - 5. třídy naší školy Okresní knihovnu ve Žďáru nad Sázavou.

V pondělí 14. 3. 2016 navštívili žáci 3. - 5. třídy naší školy Okresní knihovnu ve Žďáru nad Sázavou. Pro děti byla připravena knihovnická a informační lekce, kde paní knihovnice nejprve popsaly strukturu knihovny a poté podaly řadu důležitých informací o přihlášce do knihovny, půjčovní době a dalších činnostech, které knihovna vedle půjčování knih svým čtenářům nabízí.
Rovněž se žáci seznámili s webovými stránkami knihovny, na kterých lze najít všechny potřebné informace.
Děti zaujalo zejména povídání o některých zajímavých knihách, které jim byly představeny. Byly to například knihy příběhů s hádankami či kriminální případy pro detektivy začátečníky, kde si žáci mohli vyzkoušet, zda by byli zdařilými luštiteli a detektivy. Povídání bylo opět poutavé a inspirující k  půjčení či zakoupení některé z knih. Knihovnická lekce nezklamala a v příštím školním roce již plánujeme další návštěvu knihovny.

Mgr. Jitka Josková