Národní testování SCIO 2018/2019 - 9. ročník

  17.12.2018
Výsledky testování, které proběhlo v listopadu, jsou výborné ....

Zpráva pro rodiče: zde
Celkový souhrn za školu: zde
Individuální zprávy mají žáci k dispozici  v elektronické verzi ve svém profilu v aplikaci ScioDat. V tištěné podobě je obdrží s pololetním vysvědčením.