Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina - omezení provozu škol

  1.10.2020
Zpěv a tělesná výchova – mimořádným opatřením krajské hygienické stanice se od 5. 10. 2020 omezuje provoz škol a školských zařízení ...

Zpěv a tělesná výchova – mimořádným opatřením krajské hygienické stanice se od 5. 10. 2020 omezuje provoz škol a školských zařízení podle školského zákona tak, že součástí vzdělávání není zpěv ani sportovní činnost uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní aktivity (např. procházky). Zákaz sportovní činnosti se netýká prvního stupně základní školy.

Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina - omezení provozu škol (PDF)