Mladý historik - okresní kolo 2014

  30.1.2014
28. ledna 2014 proběhlo v Havlíčkově Brodě okresní kolo dějepisné soutěže Mladý historik. Letošní téma se zabývalo vývojem měst od 13. století.

28. ledna 2014 proběhlo v Havlíčkově Brodě okresní kolo dějepisné soutěže Mladý historik. Letošní téma se zabývalo vývojem měst od 13. století, takže studium bylo poměrně hodně obsáhlé a vyžadovalo řadu souvislostí s panovnickými rody a typy měst, které se v té době vyskytovaly. Adéla Veselská z 8. třídy, která naši školu reprezentovala, si zaslouží obdiv a velkou pochvalu, jak tuto přípravu a potom samotné vyplnění testu zvládla. Obsadila s přehledem v silné konkurenci perfektní 4. místo. Patří jí nejen poděkování za dobře odvedenou práci, ale i přání, aby ji dějepis bavil i nadále.

Mgr. Monika Henychová