Mikulášská nadílka v ZŠ

  4.12.2015
Mikulášská nadílka pro žáky 1. stupně proběhla 4. prosince 2015.

Již tradičně navštívil naši školu průvod Mikuláše s čerty a anděly. Postupně navštívili všechny děti na 1. stupni. Celá škola se rozezvučela cinkáním zvonků, řinčením řetězů i hudrováním čertů. Někteří se z pekelných spárů museli vykoupit básničkou nebo písničkou, ale nakonec všechny děti byly obdarovány. Velký dík bezesporu zasluhují i žáci 9. ročníku, kteří se o hladký průběh nadílky zasloužili.

    Mgr. Monika Henychová