Mikulášská nadílka

  6.12.2013

Mikulášská nadílka

5. prosinec již tradičně každý rok patří na naší škole všem čertům, Mikuláši a andělům. A nejinak tomu bylo i letos. Po celé škole se od rána rozléhalo řinčení řetězů a hudrování čertů. Mikuláš, andělé a čerti navštívili všechny třídy prvního stupně, aby se přesvědčili, jak děti pracují a jestli nezlobí. Žáci byli na pekelníky dobře připraveni a své případné hříšky napravovali recitací bániček nebo zpěvem. Nakonec si čerti žádného hříšníka neodnesli, ponechali ale raději v každé třídě ohořelý papírek s telefonním číslem do pekla, to pro výstrahu, že by někdo přece jen zlobil.

Mikuláš s anděly na závěr obdarovali všechny děti dobrůtkami a rozloučili se s nimi, v některých třídách dokonce společným zpěvem.

Žákům 9. ročníku, kteří se postarali o mikulášský průvod, patří zasloužená pochvala.

Mgr. Dana Kazdová 

Mikulášská nadílka Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka Mikulášská nadílka