Matematický klokan 2022

  29.3.2022
Ve druhé polovině měsíce března 2022 se žáci ze 2. - 9. třídy zapojili do mezinárodní soutěže Matematický klokan...

Ve druhé polovině měsíce března 2022 se žáci ze 2. - 9. třídy zapojili do mezinárodní soutěže Matematický klokan. V časovém limitu 60 minut žáci řešili 24 (v kategorii Cvrček - 18) zajímavých matematických úloh. Cílem soutěže je ukázat žákům, že matematika může být zábavná. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: Cvrček (2. - 3. třída), Benjamín (4. - 5. třída), Klokánek (6. - 7. třída), Kadet (8. - 9. třída). 

Nejúspěšnější řešitelé z jednotlivých kategorií:
Kategorie Cvrček 

Jméno a příjmení Třída Počet bodů (max. 90)
Duc Thang Pham III. 74

Anežka Málková

III.

58

Antonín Zrzavý

II. 57

Kategorie Klokánek

Jméno a příjmení Třída Počet bodů (max. 120)
Marie Málková V. 88
Věra Losenická V. 74

Adéla Hamerská

V. 67

Jan Losenický

V. 67

Kategorie Benjamín

Jméno a příjmení Třída Počet bodů (max. 120)
Tereza Valecká VII. 88
Jakub Pečenka VII. 71
Zuzana Losenická VII. 64

Kategorie Kadet

Jméno a příjmení Třída Počet bodů (max. 120)
Michal Zrzavý IX. 69

Terezie Matulová

IX.

65
Jan Šulc IX. 62

Všem soutěžícím děkujeme a nejúspěšnějším gratulujeme.

Mgr. Miloslava Baumgärtnerová