Matematický klokan 2014

  3.4.2014
21. března 2014 se žáci ze 2. - 9. třídy zapojili do mezinárodní soutěže Matematický klokan. Soutěžící byli rozděleni podle věku do čtyř kategorií.

21. března 2014 se žáci ze 2. - 9. třídy zapojili do mezinárodní soutěže Matematický klokan. Soutěžící byli rozděleni podle věku do čtyř kategorií: Cvrček (2. - 3. třída), Benjamín (4. - 5. třída), Klokánek (6. - 7. třída), Kadet (8. - 9. třída). V kategorii Cvrček řešili naši nejmladší v čase 60 minut 18 úloh. V ostatních kategoriích soutěžící řešili 24 testových úloh v časovém limitu 60 minut. Úlohy byly rozděleny podle obtížnosti do tří oblastí - úlohy za 3 body, za 4 body a za 5 bodů.

Nejúspěšnější řešitelé z jednotlivých kategorií:
Kategorie Cvrček 

Jméno a příjmení Třída Počet bodů (max. 90)
Jan Kasal II. 71

Marek Bačkovský

III.

59

Filip Ležal

III. 55

Kategorie Klokánek

Jméno a příjmení Třída Počet bodů (max. 120)
Petr Kasal V. 110
Veronika Harvánková V. 100
Veronika Marie Balková IV. 80

Kategorie Benjamín

Jméno a příjmení Třída Počet bodů (max. 120)
Ondřej Pecina VI. 93

Martin Matouš

VI. 74
Tereza Jarošová VI. 67

Kategorie Kadet

Jméno a Příjmení Třída Počet bodů (max. 120)
Jiří Kasal IX. 86
Jan Soukup IX. 75
Miloš Losenický IX. 73

Všem soutěžícím děkujeme a nejlepším gratulujeme.

Mgr. Miloslava Baumgärtnerová