Matematický klokan

  5.4.2016
Ve druhé polovině měsíce března 2016 se 121 žáků ze 2. - 9. třídy zapojilo do mezinárodní soutěže Matematický klokan.

Ve druhé polovině měsíce března 2016 se 121 žáků ze 2. - 9. třídy zapojilo do mezinárodní soutěže Matematický klokan. Cílem soutěže je ukázat žákům, že matematika může být zábavná, přesvědčit je o tom, že při řešení netradičních úloh, založených především na logické úvaze, může každý zažít radost z úspěchu. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: Cvrček (2. - 3. třída), Benjamín (4. - 5. třída), Klokánek (6. - 7. třída), Kadet (8. - 9. třída). V kategorii Cvrček řešili žáci v čase 60 minut 18 úloh. V ostatních kategoriích soutěžící řešili 24 testových úloh v časovém limitu 60 minut. 

Nejúspěšnější řešitelé z jednotlivých kategorií:
Kategorie Cvrček 

Jméno a příjmení Třída Počet bodů (max. 90)
Michal Zrzavý III. 63

David Konfršt

III.

50

Jan Šulc

III. 48

Kategorie Klokánek

Jméno a příjmení Třída Počet bodů (max. 120)
René Vašek V. 99
Jan Kasal IV. 89

Berenika Coufalová

David Mitana

IV. 87

Kategorie Benjamín

Jméno a příjmení Třída Počet bodů (max. 120)
Petr Kasal VII. 94

Benedikt Coufal

Jana Somsiová

VII.

VI.

64
Veronika Marie Balková VI. 62

Kategorie Kadet

Jméno a příjmení Třída Počet bodů (max. 120)
Ondřej Pecina VIII. 93

Pavel Soukup

Dominik Lopauer

VIII.

IX.

75
Michal Dymáček IX. 57

Všem soutěžícím děkujeme a nejúspěšnějším gratulujeme.

Mgr. Miloslava Baumgärtnerová