Matematická olympiáda žáků 6., 7. a 8. tříd - okresní kolo 2021

  3.4.2021
Ve středu 31. března 2021 se úspěšní řešitelé školního kola Matematické olympiády zúčastnili okresního kola této matematické soutěže. Vzhledem k epidemiologické situaci i tato soutěž proběhla distančním způsobem...

Ve středu 31. března 2021 se úspěšní řešitelé školního kola Matematické olympiády zúčastnili okresního kola této matematické soutěže. Vzhledem k epidemiologické situaci i tato soutěž proběhla distančním způsobem. Žáci 6., 7. a 8. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií řešili v časovém limitu dvou hodin tři poměrně náročné matematické úlohy. V této soutěži  nejde pouze o to úlohy vypočítat, ale ještě slovně popsat myšlenkový postup. A to je pro žáky někdy složitější než samotný výpočet. Naši žáci si vedli velmi dobře, v  konkurenci nejlepších matematiků okresu se rozhodně neztratili.
V kategorii 6. tříd Matyáš Svoboda obsadil s 10 body 5. místo a stal se úspěšným řešitelem. Sofie Bencová ze 7. třídy se umístila ve své kategorii na 12. místě a Mirka Vašková ve stejné kategorii zvítězila. Mirce se podařilo získat 15 bodů (max. 18) a tím si zajistila 1. místo v okresním kole.
Všem jmenovaným žákům děkujeme za úsilí a čas, který věnovali této soutěži a gratulujeme k dosaženým výsledkům.

Mgr. Miloslava Baumgärtnerová