Matematická olympiáda - okresní kolo 11. 4. 2012

  17.4.2012

Matematická olympiáda - okresní kolo

Ve středu 11. dubna 2012 proběhlo okresní kolo Matematické olympiády 6., 7. a 8. tříd v Havlíčkově Brodě. Úspěšní řešitelé školního kola nás reprezentovali ve všech třech kategoriích a v silné konkurenci žáků základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií dosáhli velmi pěkných výsledků.
V kategorii 6. tříd se Jaroslav Kasal umístil na 8. - 10. místě (stal se úspěšným řešitelem okresního kola), Andrea Kazdová na 11. místě, Simona Polívková na 14. místě Aneta Josková na 15. – 17. místě. V kategorii 7. tříd obsadil Jiří Kasal 10. místo.
Kateřina Špilková z 8. třídy nás reprezentovala ve třetí kategorii a umístila se na 6. - 7. místě.
Všichni jmenovaní žáci si zaslouží naše poděkování za úsilí, které vynaložili při řešení úloh školního kola a gratulaci k pěkným výsledkům v kole okresním.

Mgr. Miloslava Baumgärtnerová