Matematická olympiáda 6. , 7. a 8. tříd - okresní kolo 2011

  18.4.2011

Matematická olympiáda pro 6., 7. a 8. ročník – okresní kolo

Ve středu 6. dubna se v Havlíčkově Brodě konalo okresní kolo MO pro 6. až 8. ročník ZŠ. Soutěžící řešili 3 úlohy v čase dvou hodin.
Největšího úspěchu dosáhli žáci 6. ročníku Jiří Kasal, který obsadil 1. místo, a Miloš Losenický, který se umístil na 3.- 4. místě.
Ostatní naši matematici se umístili takto:
- za 6. ročník – Jan Soukup – 9. místo, Kryštof Matula – 18. místo
- za 7. ročník – Zuzana Součková – 9. místo, Martina Machovcová – 7. až 8. místo
- za 8. ročník – David Wasserbauer – 14. místo.
Všem děkuji za účast.

Mgr. Jitka Kadlecová
 

výsledková listina