Matematická olympiáda 5. tříd - okresní kolo 2020/2021

  26.5.2021
Ve středu 19. května se konalo okresní kolo matematické olympiády 5. třídy tentokrát netradičně...

Ve středu 19. května se konalo okresní kolo matematické olympiády 5. třídy tentokrát netradičně. Naše žákyně Martina Dvořáková – 5. tř. psala soutěžní úlohy v ZŠ Krucemburk pod dohledem vyučujícího a výsledky její práce se zaslaly pomocí mailu ke kontrole k pořadateli této soutěže. Z 15 soutěžících získala pěkné 8. – 9. místo.
Blahopřejeme a děkujeme za dobrou reprezentaci naší školy.

Mgr. Věra Štouračová