Matematická olympiáda 2018 – okresní kolo žáků 6., 7. a 8. tříd

  19.4.2018
Ve úterý 17. dubna 2018 se úspěšní řešitelé školního kola Matematické olympiády zúčastnili okresního kola...

Ve úterý 17. dubna 2018 se úspěšní řešitelé školního kola Matematické olympiády zúčastnili okresního kola této matematické soutěže v Havlíčkově Brodě. Žáci 6., 7. a 8. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií řešili v časovém limitu dvou hodin tři poměrně náročné matematické problémy. Matematická olympiáda je pro žáky velice obtížná, neboť nejde pouze o to úlohy vypočítat, ale ještě slovně popsat myšlenkový postup. Naši žáci se rozhodně v konkurenci nejlepších matematiků okresu neztratili.
V kategorii 6. tříd Jan Kasal obsadil s 11 body 9. místo a stal se úspěšným řešitelem. René Vašek ze 7. třídy se umístil ve své kategorii na 8. místě a žáci 8. třídy Jakub Kopecký a Jana Somsiová získali 5. a 7. místo.
Všem jmenovaným žákům patří naše poděkování za vzornou reprezentaci naší školy a gratulace k dosaženým výsledkům.

Mgr. Miloslava Baumgärtnerová