Vítězství školní družiny v krajském kole MEA

  26.6.2014
V krajském kole Malé energetické akademie v kategorii třídní kolektiv zvítězili žáci navštěvující krucemburskou školní družinu.

V krajském kole Malé energetické akademie v kategorii třídní kolektiv zvítězili žáci navštěvující krucemburskou školní družinu. MEA je soutěž pro rodiny, školní kolektivy i skupiny dětí a mládeže, které se chtějí během celého školního roku dobře bavit a prostřednictvím plnění pěti soutěžních úkolů dozvědět množství zajímavých informací o zdrojích energií, životním prostředí a jeho ochraně. Zpracované odpovědi jsou hodnoceny ve třech úrovních: 1. teoretické - kolik soutěžící zjistili informací o daném problému, jak odborně úkol zpracovali, 2. praktické - jakým způsobem se soutěžící pokusili daný problém vyřešit, 3. prezentační - způsob a zpracování odpovědi – video, fotografie, výtvarné dílko, ....

Naším prvním úkolem bylo zjistit co nejvíce informací o hybridních automobilech a hybridních a alternativních pohonech. Asi nejtěžší bylo vypátrat, zda někdo v našem okolí takové vozidlo vlastní. I to se nám však posléze podařilo. V druhém kole jsme se seznámili s pojmy baterie a akumulátor. Nejvíce jsme si užili pokus s citronem, měděným a ocelovým plíškem a ampérmetrem, při kterém jsme si baterii sami vyrobili. Třetí úkol byl zaměřen na třídění odpadů. Kromě jiného jsme např. vymysleli a vyrobili hru, jejímž prostřednictvím jsme si nejen upevnili získané informace o třídění, ale zároveň se i báječně pobavili. Ve čtvrtém kole jsme se zaměřili na sledování spotřeby energií v domácnosti a mladší žáci vytvořili plakát, na který namalovali energeticky úsporný rodinný domek a popsali, jakým způsobem bychom měli elektřinou šetřit. Pátým úkolem bylo zjistit co nejvíce informací o nerostných zdrojích. Díky nim si většina z nás nejen prohloubila své znalosti o dané problematice, ale zároveň se i při společné práci zlepšila naše schopnost vzájemně spolupracovat a třídit získané informace.

Vzhledem k tomu, že se letošního ročníku zúčastnilo rekordních 845 soutěžících, je první místo našich žáků obrovským úspěchem. Za svou celoroční práci byli odměněni individuálními cenami, společenskou hrou a pro družinu získali X BOX v hodnotě 13 tis. Kč. Všem zúčastněným žákům školní družiny gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších ročnících.

Marcela Pospíchalová
 

Vítězství školní družiny v krajském kole MEA