Malá energetická akademie 2012

  20.6.2012
Že by nějaká nová škola? Ne, ne. Pod tímto titulkem se skrývá celoroční ekologická soutěž pro děti a mládež.

Že by nějaká nová škola? Ne, ne. Pod tímto titulkem se skrývá celoroční ekologická soutěž pro děti a mládež, jejímž organizátorem je Rada dětí a mládeže kraje Vysočina a společnost E.ON a ve které zvítězilo třicetičlenné družstvo školní družiny Krucemburk. Malá energetická akademie měla pět stupňů či misí. V každém stupni plnili soutěžící zadaný úkol týkající se obnovitelných zdrojů energie. Při plnění jednotlivých misí např. naši žáci vymysleli společenskou hru, jejímž prostřednictvím odhalili velké množství situací, kde dochází ke zbytečnému plýtvání elektrickou energií, vytvořili také poměrně zdařilé makety jednotlivých provozů, se kterými se seznamovali v průběhu roku prostřednictvím prezentací na interaktivní tabuli. Porotu však nejvíce zaujaly zdařilé výtvarné práce, jejichž prostřednictvím si děti mnoho získaných informací upevnily. Na závěr bych chtěla nesmírně poděkovat za velkou pomoc a vstřícnost řediteli firmy Stora Enso Ždírec nad Doubravou panu Pavlu Urbanovi, řediteli ZOD Kámen a bioplynové stanice panu Ing. Václavu Valovi a hráznému na přehradě Pařížov panu Jiřímu Horskému, kteří nám svým vstřícným přístupem a pomocí umožnili seznámení s velmi zajímavými a pro nás běžně naprosto nedostupnými provozy a je hlavně jejich zásluhou, že byli naši šikovní soutěžící nejlepší v kraji. Za skvělé výkony v průběhu pěti soutěžních kol byly děti odměněny nejen množstvím individuálních cen, ale také poukazem na nákup zboží do družiny ve výši 25 tis. Kč.

Marcela Pospíchalová


Děti školní družiny - vítězové MEA