Letní sportovní kurz v Daňkovicích

  21.6.2017
Letošní sportovní kurz, který se konal od 12. 6. do 16. 6. 2017 v Daňkovicích, jsme si moc užili se Základní školou z Havlíčkové Borové ...

Letošní sportovní kurz, který se konal od 12. 6. do 16. 6. 2017 v Daňkovicích, jsme si moc užili se Základní školou z Havlíčkové Borové. Každodenní hry jsme hrály v týmech, které se utvořily hned první den. Druhý den jsme si udělali výlet na Devět skal, po kterém nás celkem bolely nohy. Třetí den jsme navštívili cukrárnu ve Sněžném. Naše přátelství se ještě více upevnila a bavili jsme se spolu jako jedna velká skupina. Dny se krátily a my se pomalu loučili. Poslední večer jsme opékali buřty a u ohně jsme si zazpívali. Musíme říct, že jsme si těch pět dní pořádně užili.

Kučerová Eliška, Hejlíková Sabina

Ve dnech 12. - 16. 5. 2017 vyrazily děti ze ZŠ Krucemburk a ZŠ Havlíčková Borová na sportovní kurz do Daňkovic. Děti si mohly zahrát sporty, které nikdy nehrály – ringo, soft, discgolf. Prošli jsme okolí Daňkovic – Devět skal, Buchtův kopec, Sněžné, Milovy. Celý kurz jsme si užili a těšíme se na další.

Stránská Anežka, Kamarádová Magda, Žižková Klára

Dne 12. 6. 2017 jsme vyrazili autobusem do Daňkovic na letní sportovní kurz. Jela s námi škola z Havlíčkové Borové. Hned první den jsme šli hrát na místní hřiště softball, který jsme se naučili velmi rychle. Druhý den jsme ráno vyrazili na pěší pochod na Devět skal. Další dny jsme po družstvech hráli ringo, volejbal, discgolf, šipkovanou a navštívili jsme cukrárnu ve Sněžném. Na závěr jsme se rozloučili s letošními žáky z 9. třídy.

Cao Miša, Wágnerová Sára, Čermáková Zuzana

Letošní sportovní kurz jsme si pořádně užili. Nejen, že jsme to rozjeli na diskotéce, ale snažili jsme se i sportovat. Skvělé bylo jídlo, hlavně ta svíčková. Na závěr jsme se rozloučili s našimi novými kamarády ze ZŠ Borová, ale i s našimi deváťáky.

Černá Kateřina, Cisáriková Karolína, Bálková Veronika

Dne 12. 6. 2017 se žáci sedmých, osmých a devátých tříd vydali do nedalekých Daňkovic na letní sportovní kurz. Jako minulý rok se k nám přidala ZŠ Havlíčková Borová. První den jsme hráli softball a seznámili jsme se. Druhý den jsme měli celodenní výlet na Devět skal. Na zpáteční cestě jsme se stavili na Milovech na limonádu. Ve středu dopoledne jsme navštívili Sněžné a večer pro nás byla připravena soutěž ve hře ringo. Ve čtvrtek jsme v týmech běhali orientační běh a odpoledne nás čekala šipkovaná. Letošní „sporťák“ se velmi povedl a chtěli bychom všem poděkovat za krásný týden.

Vašková Monika, Jarošová Tereza, Málková Markéta, Šulcová Simona

Dne 12. 6. 2017 jsme se kolem půl osmé sešli v budově základní školy a po pár minutách čekání pro nás přijel autobus, kde již byli žáci ze ZŠ Havlíčková Borová. Tak začal týden plný zábavy a sportu. Společně s našimi kamarády z Borové jsme byli rozděleni do čtyř týmů, které spolu během týdne soutěžily v mnoha sportovních aktivitách, jako je třeba softball, ringo nebo discgolf. Za naše výkony nám byly přidělovány body, podle kterých bylo určeno konečné pořadí. Ani na soutěže jednotlivců se nezapomnělo a 10 nejlepších hráčů discgolfu byl darován velký disk.  Všichni ostatní žáci z Krucemburku dostali za účast disk malý. Během všeho shonu nám dokonce zbyl čas na dlouhou tůru až na Devět skal, kterou jsme všichni ve zdraví absolvovali. V milovské restauraci jsme na všechny útrapy způsobené cestou zapomněli. Tyto a mnohé další aktivity jsme na LSK zažili. Taky děkujeme všem učitelům a ostatním pracovníkům, že nám umožnili strávit zde pěkný týden a náramně si ho užít.

Vinopal Matěj, Matouš Martin, Podroužek Lukáš, Křesťan Aleš