Kurz plavání 2010

  24.11.2010

Kurz plavání

V době od 7. září do 16. listopadu 2010 proběhla v bazénu v Hlinsku plavecká výuka, které se zúčastnily děti 3. a 4. třídy naší školy.
V první lekci byly děti rozděleny podle zdatnosti do tří družstev. V dalších lekcích se učily formou vodních her a nápaditých soutěží různým plaveckým stylům, potápění apod. V poslední lekci plavaly děti na výdrž a obdržely závěrečné ,,mokré vysvědčení ". Všichni z něj měli velikou radost.
Nám pedagogům se líbila letošní úroveň výuky a přejeme dětem, aby se v příštím školním roce plavání opět uskutečnilo a mohli se všichni ještě více zdokonalit ve svých plaveckých dovednostech.

Jana Votavová

kurz plavání - Plavecká škola Hlinsko  kurz plavání - Plavecká škola Hlinsko