KRITÉRIA PRO ZÁPIS DĚTÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 2018/2019

  28.6.2018
Ředitel školy stanovuje na školní rok 2018/2019 pro přijetí žáků/žákyň do školní družiny tato kritéria ...

Ředitel školy stanovuje na školní rok 2018/2019 pro přijetí žáků/žákyň do školní družiny tato kritéria:

  1. Přednostně se přijímají žáci 1.- 3.třídy
  2. Zákonní zástupci nejsou na mateřské nebo rodičovské dovolené
  3. Zákonní zástupci jsou zaměstnaní
  4. Věk dítěte-mladší mají přednost
  5. Dojíždějící dítě má přednost
  6. Řádně, pravdivě a úplně vyplněný zápisní lístek do ŠD
  7. Včas odevzdaný zápisní lístek – do 4. 9. 2018 do 7:30h

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněného zápisního lístku. Pobyt žáka ve školní družině není nárokový a školní družina může být naplněna maximálně do celkové výše její kapacity, která činí 30 žáků. Žák není automaticky přijat do školní družiny po odevzdání zápisního lístku. V souladu s volnou kapacitou budou informováni o přijetí žáka jeho zákonní zástupci v průběhu prvního týdne září.

                                                                               Mgr. Jiří Šikl

                                                                                   ředitel ZŠ

Žáci  1. třídy obdrží zápisový lístek do ŠD v pondělí 3. 9. 2018 od paní vychovatelky.

Žáci 2. - 3. třídy dostanou zápisový lístek 3. 9. 2018 od třídních učitelů.