KRITÉRIA PRO ZÁPIS DĚTÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 2017- 2018

  31.8.2017
Ředitel školy stanovuje na školní rok 2017/18 pro přijetí žáků/žákyň do školní družiny tato kritéria ...

KRITÉRIA PRO ZÁPIS DĚTÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ředitel školy stanovuje na školní rok 2017/18 pro přijetí žáků/žákyň do školní družiny tato kritéria:

  1. Přednostně se přijímají žáci 1. – 3. třídy
  2. Zákonní zástupci nejsou na mateřské nebo rodičovské dovolené
  3. Zákonní zástupci jsou zaměstnaní
  4. Věk dítěte - mladší mají přednost
  5. Dojíždějící dítě má přednost
  6. Řádně, pravdivě a úplně vyplněný zápisní lístek do ŠD
  7. Včas odevzdaný zápisní lístek - do 5. 9. 2017 do 7:3o h

 O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněného zápisního lístku. Pobyt žáka ve školní družině není nárokový a školní družina může být naplněna maximálně do celkové výše její kapacity, která činí 30 žáků. Žák není automaticky přijat do školní družiny po odevzdání zápisního lístku.  V souladu s volnou kapacitou budou informováni o přijetí žáka jeho zákonní zástupci v průběhu prvního týdne září.

Mgr. Jiří Šikl
ředitel ZŠ