Kreativní pohybová výchova

  19.5.2023
17. května 2023 se na naší škole uskutečnil projekt Kreativní pohybová výchova pro žáky 1. až 3. třídy. Žáci si prostřednictvím kreativně pohybových her vyzkoušeli pohyb tak, jak ho doposud na hodině tělesné výchovy nepoznali...

17. května 2023 se na naší škole uskutečnil projekt Kreativní pohybová výchova pro žáky 1. až 3. třídy. Žáci si  prostřednictvím kreativně pohybových her vyzkoušeli pohyb tak, jak ho doposud na hodině tělesné výchovy nepoznali. Pohyb rozvíjí kreativitu, nonverbální komunikaci, spolupráci mezi dětmi i svobodnou volbu ve vyjádření každého podle svých pohybových možností a aktuálního emočního rozpoložení. Prostřednictvím básniček Mravenečník, Auta se děti snažily bezpečně pohybovat po prostoru.  Využitím pomůcek jako je triangl, bubínek, kruhy, míče rozvíjely smysl pro rytmus, obratnost, orientaci v prostoru. Dětem se daný program líbil a určitě nové dovednosti budeme dále rozvíjet při hodinách tělesné výchovy.

Ing. Ivana Tomková