Krajské kolo vědomostní soutěže „Poznej Vysočinu“

  28.3.2022
V pátek 25. března 2022 proběhlo krajské kolo soutěže „Poznej Vysočinu“ v Jihlavě...

V pátek 25. března 2022 jsme vyrazili s Vendulou Valeckou (8. třída) a Michalem Zrzavým (9. třída) do krajského města Jihlavy na vědomostní regionální soutěž „Poznej Vysočinu“. Soutěž proběhla v samotném Krajském úřadě Jihlava. Ihned při prezenci obdrželi všichni účastnici pamětní list se svým jménem a dárek. Zahájení soutěže bylo velmi přátelské, v kongresovém sále přivítali žáky samotní členové Rady Kraje Vysočina včetně hejtmana Vítězslava Schreka. Po vřelém přivítání následoval písemný test, který se skládal z 26 otázek a na jeho vyplnění měli žáci 60 minut. Otázky v testu byly širokého spektra. Žáci zde prokázali výborné znalosti o našem kraji například z oblasti zeměpisné, kulturní či přírodovědné. Následně nás čekalo občerstvení formou švédských stolů a velmi zajímavá hodinová přednáška „Jak se dělá komiks“ s Petrem Koplem. Soutěže se účastnilo 66 základních škol včetně ročníků nižších gymnázií z celého kraje. Na slavnostní vyhlášení vítězů se vyplatilo počkat, i když jsme byli opravdu nervózní. Michal Zrzavý skončil na krásném 67. místě a Vendula Valecká na 83. místě. Michalovi i Vendule moc gratulujeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Mimo jiné jim přejeme, aby jim chuť účastnit se a vítězit zůstala i do budoucích soutěží.

Nakonec bych chtěla dodat, že v rámci testu děti nejvíce zaskočil dotaz na název nejvyššího vrcholu Třebíčska. Znáte odpověď?

Mgr. Andrea Novotná