Krajské kolo Matematické olympiády pro 9. ročník

  17.4.2017
Na konci března se téměř 40 nejlepších matematiků našeho kraje sešlo na Gymnáziu v Jihlavě...

Na konci března se téměř 40 nejlepších matematiků našeho kraje sešlo na Gymnáziu v Jihlavě. Za okres Havlíčkův Brod postoupili do krajského kola hned dva naši deváťáci – Martin Matouš a Ondřej Pecina. Řešili se 4 náročné příklady v čase 4 hodin. Za každý správně vyřešený příklad bylo možno získat až 6 bodů. Oba naši chlapci se stali úspěšnými řešiteli, protože získali nadpoloviční počet bodů.
Martin Matouš se 14 body obsadil pěkné 23. místo, Ondřej Pecina ztratil jen 2 body z 24 možných a umístil se na výborném 5. místě.
Oběma chlapcům gratuluji k úspěchu a přeji jim mnoho nejen matematických úspěchů na střední škole.

Mgr. Jitka Kadlecová