Krajské kolo Chemické olympiády – kategorie D 2016/2017

  29.3.2017
Dne 28. 3. 2017 se konalo na Gymnáziu J. Masaryka v Jihlavě krajské kolo Chemické olympiády...

Dne 28. 3. 2017 se konalo na Gymnáziu J. Masaryka v Jihlavě krajské kolo Chemické olympiády, kterého se zúčastnil Ondřej Pecina. Soutěžící řešili teoretické a praktické úlohy z anorganické a organické chemie Jako úspěšný řešitel skončil na 16. místě. Patří mu poděkování za reprezentaci školy.

Mgr. Alena Bencová