Konzultace žáků 2. stupně od 8. 6. 2020

  28.5.2020
Vážení rodiče, dle harmonogramu uvolňování v oblasti školství vydaném MŠMT bude od 8. 6. umožněna přítomnost žáků 2. stupně...

Vážení rodiče,

dle harmonogramu uvolňování v oblasti školství vydaném MŠMT bude od 8. 6. umožněna přítomnost žáků 2. stupně. 
Předpokládáme, že se konzultace pro přihlášené žáky uskuteční 1 krát v týdnu (cca od 8:00 h do 11:00 h - bude upřesněno). Oběd pro žáky nebude zajištěn. Konzultace budou probíhat formou dotazů k domácí výuce, nebude se jednat o běžné vyučování. Nadále bude probíhat distanční výuka, a to do 19. 6. 2020.
Setkání třídních učitelů se žáky se uskuteční v týdnu od 22. 6. 2020 podle pokynů třídních učitelů (třídnické práce, odevzdání učebnic)
Časový harmonogram a organizace bude stanovena až na základě přihlášených žáků.
Případný zájem o účast na konzultacích sdělte třídnímu učiteli do 2. 6. 2020.