Knihovnická lekce - 23. 3. 2011

  29.3.2011

Knihovna Žďár nad Sázavou

Ve středu 23. března 2011 navštívili žáci 1. - 3. ročníku naší školy opět knihovnu Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou.
Pracovnice knihovny připravily pro děti povídání o způsobu označování knih, jejich řazení podle abecedy a vyplňování přihlášky do knihovny. Děti si tak mohly vyzkoušet v praxi to, co se učíme ve škole. Abecedu, zda znají datum svého narození, adresu aj.
Pro pobavení nechyběly ani hádanky o jarních květinách a pěkné rýmované pohádky Františka Hrubína.
Dozvěděli jsme se také, že knihovnu navštěvují i studenti z Krucemburku a že se do knihovny může přijít podívat každý, kdo má dlouhou chvíli - třeba před odjezdem autobusu.
Na závěr si děti vybíraly a prohlížely knihy, které je upoutaly.
Knihovnická lekce byla poučná a všem se nám líbila.

Jana Votavová