JSNS.cz měsíc filmu na školách 2018

  7.9.2018
Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví - měsíc filmu na školách – zapojení do projekce.

Téma letošního roku je únor 1948. Na výběr byly 4 filmy, pro naše žáky 9. třídy byl vybrán film Jan Masaryk a 3. republika. Toto téma je málo diskutované ve výuce, proto určitě přinese zajímavé informace. Besedovat o Krucemburku a odboji, který zde probíhal, přijde pan Pavel Vomela, který naši školu každoročně navštěvuje.  

                                   Mgr. Monika Henychová