JSNŠ – Jeden svět na školách - Měsíc filmu na školách

  10.11.2019
Projekce pro žáky 9. ročníku, spojená s besedou pamětníka...

30. výročí pádu „železné opony“ jsme si připomněli filmem Největší přání 1989. Jednalo se o dokumentární film o socialistickém Československu. Besedu o válce, poválečném režimu i sametové revoluci jsme vyslechli z úst pana Janáčka z Hluboké. Dozvěděli jsme se o židech, kteří před 2. světovou válkou žili v Hluboké, o jejich pohnutém osudu, o partyzánské brigádě M. J. Husa i ruské paradesantní skupině Zarevo. Pan Janáček poutavě vyprávěl i o svém dětství a oslovil žáky natolik, že ho zahrnuli spoustou otázek.

Mgr. Monika Henychová