Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví, 6. listopadu 2015 pro žáky 9. ročníku

  8.11.2015
Seznámení žáků s moderní historií, která je doplněna vyprávěním pamětníka.

Už jedenáctým rokem jsou společností Jeden svět na školách žáci seznamováni s moderní historií, poukazuje na odvážné postoje v době komunistického režimu. Každý listopad se po celé České republice konají projekce, které jsou doplněny vyprávěním pamětníka. I naše škola se pravidelně zapojuje do tohoto projektu a zve do svého středu bývalého ředitele a kronikáře Krucemburku, pana Václava Jandu. Předává velmi poutavou formou svoje zážitky mladým lidem, rád a ochotně odpovídá na dotazy žáků. Letos naše deváťaky seznámil s partyzánskými skupinami, které působily na území Českomoravské vysočiny.

Mgr. Monika Henychová