Informace pro strávníky školní jídelny ZŠ Krucemburk

  29.8.2023
Kategorie žáků jsou stanoveny podle vyhlášky MŠMT č.107/2005 Sb. ...

Kategorie žáků jsou stanoveny podle vyhlášky MŠMT č.107/2005 Sb. O školním stravování. Do věkových skupin jsou žáci zařazováni po dobu školního roku tj. od 1. 9. do 31. 8.. Noví strávníci si 4. 9. 2023 zakoupí čip u vedoucí školní jídelny za 130,- Kč (záloha).

Cena obědu:

Kategorie žáci:

od 7 do 10 let         25,- Kč

od 11 do 14 let       27,- Kč

nad 15 let               29,- Kč

Cizí strávníci          75,- Kč

Obědy jsou přihlášeny automaticky na celý měsíc a v době nepřítomnosti si strávníci musí oběd odhlásit do 7 hod. daného dne na www.strava.cz, nebo telefonem na čísle 569 697 559.

4. 9. 2023 žáci/žákyně obdrží přihlášku na stravování pro školní rok, kterou odevzdají třídní učitelce 5. 9. 2023.

Stravování začíná 5. 9. 2023.  Žáci, kteří chodili na obědy v minulém školním roce, jsou přihlášeni na 5. 9. automaticky. Pokud nechtějí 5. 9. oběd, musí si ho včas odhlásit.

Platba za obědy probíhá formou inkasa.

V září bude stržena záloha na stravné 600,- Kč na jednoho žáka/žákyni, která bude vyúčtována v červnu 2024. Provozní řád školní jídelny je na stránkách školy www.zskrucemburk.cz.