Informace Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy v souvislosti s epidemiologickou situací ve výskytu černého kašle

  8.4.2024
Vzhledem k současné epidemiologické situaci by školy měly u žáků věnovat zvýšenou pozornost projevům respirační nemoci s přihlédnutím k možnému výskytu pertuse...

Vzhledem k současné epidemiologické situaci by školy měly u žáků věnovat zvýšenou pozornost projevům respirační nemoci s přihlédnutím k možnému výskytu pertuse. V případě výskytu obtíží charakteristických pro pertusi, tedy zejména záchvatovitého či dlouhodobého kašle, škola informuje zákonného zástupce žáka a doporučí mu, aby kontaktoval praktického lékaře svého dítěte. Jedině ten může posoudit zdravotní stav a rozhodnout o dalším postupu.

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy v souvislosti s epidemiologickou situací ve výskytu černého kašle