Informace k zahájení školního roku 2023/2024

  29.8.2023
Školní rok 2023/2024 bude zahájen v pondělí 4. září 2023 ...

Školní rok 2023/2024 bude zahájen v pondělí 4. září 2023

2. - 9. třída v 7:25 h zahájení v kmenových učebnách, vstup do budovy školy od 7:10 h.

Vezměte si s sebou přezůvky, poznámkový blok, psací potřeby. Výuka první školní den bude ukončena v 8:10 h.

1. třída - slavnostní přivítání v 7:25 h v kmenové učebně (1. patro dolní budovy), vstup do školy v 7:10 h. Poté budou předány základní informace třídní učitelkou, vychovatelkou ŠD, vedoucí ŠJ. Děti si vezmou přezůvky – přezují se v šatně 1. třídy.

Úterý 5. 9. 2023 - třídnické práce (učebnice, pracovní sešity, poučení - školní řád, atd.)
1. tř. 7:25 h - ukončení 10:30 h 
2. - 5. tř. 7:25 h -  ukončení 10:45 h 
2. stupeň - 7:25 h - ukončení 11:00 h

Středa 6. 9. 2023 - výuka dle rozvrhu

Školní jídelna

Stravování ve ŠJ od 5. září 2023 - informace ke stravování ZDE

Školní družina

V pondělí  4. 9. 2023 provoz školní družiny nebude.

Od úterý 5. 9. 2023 bude provoz školní družiny pro přihlášené děti v běžném čase 6:30 h - 7:10 h a 11:00 h - 16:00 h.

Školní družina 2023/2024