INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

  3.5.2021
V naší škole NEDOCHÁZÍ od 3. do 7. května 2021 ani v souvislosti se změněným opatřením Ministerstva zdravotnictví ke změnám v provozu školy a školní družiny...

V naší škole NEDOCHÁZÍ od 3. do 7. května 2021 ani v souvislosti se změněným opatřením Ministerstva zdravotnictví ke změnám v provozu školy a školní družiny.

Dle opatření se umožňuje přítomnost žáků v některých krajích. Více v dokumentu INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

Preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.