I v březnu „Celé Česko čte dětem“ ve školní družině

  9.3.2020
Ve čtvrtek 5. března 2020 k nám do školní družiny zavítala návštěva. Pozvání přijala paní učitelka Jana Vašíčková, která v tomto školním roce začala vyučovat na naší ZŠ...

Ve čtvrtek 5. března 2020 k nám do školní družiny zavítala návštěva. Pozvání přijala paní učitelka Jana Vašíčková, která v tomto školním roce začala vyučovat na naší ZŠ. Všichni žáci se s ní setkávají v hodinách hudební výchovy a někteří také při hodinách anglického jazyka. Nejprve měly děti možnost seznámit se blíže s paní učitelkou, pokládaly jí různé zvídavé otázky a poté jsme se zaposlouchali do její četby z knihy Mach a Šebestová od Miloše Macourka. Zazpívali jsme si za doprovodu houslí a kytary známou písničku o žácích z 3. B a mohli si vyzkoušet volání do retro telefonu. Připomněli jsme si důležitost čtení jako takového a slíbili si, že o jarních prázdninách určitě nějakou knihu přečteme.

Daniela Balková ŠD