Hygienická a protiepidemiologická opatření - informace pro rodiče

  28.8.2020
Vzhledem k epidemiologické situaci dochází na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ke změnám v organizaci a fungování škol a školských zařízení. Vzhledem k epidemiologické situaci dochází na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ke změnám v organizaci a fungování škol a školských zařízení. Žádáme rodiče, aby se seznámili s dokumentem „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021“ ...

Vzhledem k epidemiologické situaci dochází na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ke změnám v organizaci a fungování škol a školských zařízení.

Žádáme rodiče, aby se seznámili s dokumentem „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021“

 • Upozorňujeme zákonné zástupce našich žáků, aby pečlivě sledovali zdravotní stav svých dětí a neposílali do školy děti s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota, ztráta chuti a čichu, průjem …).
 • Pokud budou příznaky onemocnění Covid – 19 patrné již při příchodu žáka do školy, budeme neprodleně informovat zákonného zástupce o bezodkladném vyzvednutí a co nejrychlejším odchodu ze školy (v případě přítomnosti zákonného zástupce, který přivádí žáka do školy, okamžitě).
 • V případě zjištění příznaků onemocnění během dne, budeme požadovat bezodkladné vyzvednutí žáka a jeho co nejrychlejší odchod ze školy – do doby jeho vyzvednutí bude takový žák umístěn v souladu s doporučením MŠMT do izolace.
 • V uvedený případech zákonný zástupce telefonicky kontaktuje ošetřujícího lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • V případě, že žák trpí přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je mu umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tato zpráva bude vystavena od jeho ošetřujícího lékaře.
 • Z důvodu rizika možné nákazy virem Covid – 19 bude vstup do školy zákonným zástupcům umožněn pouze ve výjimečných případech. V takových případech se rodiče ohlásí u vedení školy.
 • Žádáme rodiče, aby děti vybavili dvěma rouškami, hygienicky zabalenými v igelitových sáčcích.
 • Vstup žáků do budovy školy:
 1. od 7:10 h (pro žáky přihlášené do ŠD od 6:30 h)
 2. před vstupem do budovy školy si nasadí roušku
 3. po vstupu do šaten si vydezinfikují ruce, odcházejí do své šatny, přezují se a bezodkladně odcházejí do kmenové třídy, zde si roušku sundají a hygienicky uloží do igelitového sáčku

 O dalších hygienických opatřeních ve škole a školní jídelně budou žáci informováni třídními učiteli 1. a 2. září  2020 v rámci třídnických hodin.