Geologické éry v 9. třídě

  16.10.2023
V září se žáci 9. třídy v hodinách zeměpisu učili mimo jiné o geologickém vývoji naší Země a České republiky...

V září se žáci 9. třídy v hodinách zeměpisu učili mimo jiné o geologickém vývoji naší Země a České republiky. Každá ze skupin si vybrala jedno geologické období, které zpracovala do pizza boxů.

 Mgr. Michaela Šinkorová