Exkurze Zemědělská a.s. Krucemburk

  23.11.2021
V úterý 26. 10. 2021 jsme se v rámci volby povolání vydali s žáky 8. třídy na exkurzi do Zemědělské a.s. Krucemburk...

V úterý 26. 10. 2021 jsme se v rámci volby povolání vydali s žáky 8. třídy na exkurzi do Zemědělské a.s. Krucemburk. Nejprve se nás ujal pan Ing. Stránský, který nás seznámil s živočišnou výrobou. Vysvětlil nám, jak funguje dojírna, a dozvěděli jsme se od něj spoustu zajímavých informací o chovu dobytka. Poté nám pan Grygar představil některé zemědělské stroje a žáci si je i mohli zblízka prohlédnout, čehož využili hlavně chlapci. Na závěr pan Ing. Málek pohovořil o rostlinné výrobě, o úpravě zemědělské půdy, plodinách, které pěstují a způsobu jejich využití. Při odchodu jsme dostali drobné dárky.
Děkujeme zaměstnancům Zemědělské a.s. za čas, který nám věnovali, a za jejich poutavé vyprávění.                         

Mgr. Jana Vašíčková a žákyně 8. třídy