Výstava Hry a klamy - exkurze pro žáky 6. a 7. třídy

  9.4.2012

Výstava  Hry a  klamy

30. března 2012 navštívili žáci 6. a 7. ročníku v rámci výuky fyziky výstavu Hry a klamy, kterou interaktivní centrum iQpark Liberec instalovalo v Havlíčkově Brodě.  Exponáty, které výstava představuje, nejsou pouze na okukování, ale je nutno s nimi pracovat – něco přemístit, zmáčknout, použít sílu, postřeh, logické myšlení a důvtip. Žáci zkoumali, jak pracuje stavitelné kyvadlo, sestavovali řadu ozubených kol  tak, aby se otáčela všechna, poznávali předměty po hmatu, zkoušeli, jak se odráží zvuk od  paraboly, jak pracuje zvukové dělo, přesvědčili se, že  klamou naše oči. V praxi si mohli vyzkoušet i učivo matematiky na modelu Pythagorovy věty, složit  Tangram, prostorovou představivost potrápit sestavováním různých geometrických těles. Několik exponátů přiblížilo dětem fungování lidského těla a smyslů. Prostě  každý  ze zúčastněných si na výstavě Hry a klamy našel  mnoho  věcí, které jej  zaujaly a nikdo se po celou dobu určitě nenudil. 

Lenka Jonášová