Exkurze do Prahy pro žáky 8. a 9. třídy - 21. 3. 2012

  27.3.2012

21. března 2012 se žáci 8. a 9. ročníku vypravili na exkurzi do Prahy, kde navštívili Židovské muzeum, Chlupáčovo muzeum a velice populární výstavu o lidském těle Human Body. Po ranním příjezdu se všichni rádi prošli přes Staroměstské náměstí do Židovského muzea. Zde byl připraven program s názvem Hanin Kufřík. Jednalo se osud židovské dívky z Nového Města na Moravě, která zahynula v Osvětimi, ale podle kufříku s číslem byl nalezen její žijící bratr. Žáci sami vyhledávali z pramenů osudy dalších dětí, tento workshop je velmi bavil. Po besedě s pamětnicí jsme navštívili Pinkasovu a Staronovou synagogu a hřbitov.

Následovalo krátké posilnění a přesun do Chlupáčova muzea. Stálá expozice kamenů od prvohor do čtvrtohor byla zajímavá, i když průvodcův výklad byl hodně odborný. Všichni si udělali i zde nějakou tu fotečku na památku a následoval přesun na výstaviště na populární výstavu o lidském těle Human Body. Žáci byli rozděleni na dvě skupiny, medici se jim stali průvodci a velmi podrobně jim o každém vystaveném exponátu vyprávěli. Po vyčerpávajících dvou hodinách jsme se opět sešli a protože vše příjemné musí jednou skončit, následovala opět cesta domů. Nohy všechny bolely, ale zážitků a fotografií bylo hodně a mezi žáky převládala spokojenost a nadšení.

Mgr. Monika Henychová, Mgr. Jitka Kadlecová 

Exkurze Praha Exkurze Praha

Exkurze Praha Exkurze Praha