Exkurze do knihovny - 1. a 2. třída

  27.11.2023
V pátek 24. listopadu 2023 jsme se vypravili s žáky 1. a 2. třídy na exkurzi do Knihovny M. J. Sychry do Žďáru nad Sázavou...

V pátek 24. listopadu 2023 jsme se vypravili s žáky 1. a 2. třídy na exkurzi do Knihovny M. J. Sychry do Žďáru nad Sázavou. Paní knihovnice pro nás měla připravenou čtenářskou lekci na téma Moji kamarádi, která byla zaměřená na zvířecí hrdiny. Společně jsme si vyslechli ukázky z knížek o Mikešovi, Kocouru Modroočkovi nebo Hafíkovi. Děti plnily úkoly ve skupinkách, nakoupily si knihy v knižní burze a probádaly dětské oddělení knihovny. Na závěr dopoledne jsme zamířili do Modelového království, kde jsme si prohlédli obří model kolejiště, který zachycuje reálné stanice, budovy a krajinné prvky Vysočiny.

Mgr. Marion Polívková, Mgr. Hana Štědronská