Exkurze 8. třídy v Zemědělské a.s. Krucemburk

  23.11.2022
V úterý 15. listopadu 2022 jsme se v rámci volby povolání vydali s žáky 8. třídy na exkurzi do Zemědělské a.s. Krucemburk. Nejprve nám pan Grygar představil některé zemědělské stroje a žáci si je mohli zblízka prohlédnout, čehož využili hlavně chlapci...

V úterý 15. listopadu 2022 jsme se v rámci volby povolání vydali s žáky 8. třídy na exkurzi do Zemědělské a.s. Krucemburk. Nejprve nám pan Grygar představil některé zemědělské stroje a žáci si je mohli zblízka prohlédnout, čehož využili hlavně chlapci. Také si pro děti připravil poznávačku zemědělských strojů a značek traktorů. Poté se nás ujal pan Ing. Málek, který nám pohovořil o rostlinné výrobě, o úpravě zemědělské půdy, plodinách, které pěstují a způsobu jejich využití. Na závěr nás paní Vaňková seznámila s živočišnou výrobou. Dozvěděli jsme se od ní spoustu zajímavých informací o chovu dobytka. Vysvětlila nám, jak funguje dojírna a měli jsme i možnost se na její provoz podívat.
Děkujeme zaměstnancům Zemědělské a.s. za čas, který nám věnovali.                     

                                                                                                                Mgr. Jana Vašíčková , Mgr. Klára Raurová